Raqamli egizak

Digital Twin

Raqamli egizak jismoniy shaxsning raqamli nusxasi. Jismoniy va virtual olamni bog’lash orqali ma’lumotlar uzluksiz uzatiladi, bu virtual mavjudotning jismoniy shaxs bilan bir vaqtda mavjud bo’lishiga imkon beradi. Raqamli egizak jismoniy aktivlar (jismoniy egizak), jarayonlar, odamlar, joylar, tizimlar va turli maqsadlarda ishlatilishi mumkin bo’lgan qurilmalarning raqamli nusxasini anglatadi. Raqamli taqdimot narsalarning Interneti qurilmasi qanday ishlashi va butun hayot aylanishining elementlari va dinamikasini ta’minlaydi.

Products

XR-Star

The XR-STAR is the most complete Virtual Reality software platform available today on the market. It represents a new generation of Operation Training Solutions(OTS) based on immersive stereoscopic 3D Virtual Reality technologies.
It can be used for pre-visualization for construction, training of human resources, operational management and risk management.

Cyberphysics

Cyberphysics is software that allows to create a digital model of an existing industrial machinery. Thanks to artificial intelligence and advanced data analytics the model can simulate the system functioning in its entirety.