Narsalar interneti

Internet of Things

Narsalar Interneti analitik vositalar, jismoniy va sanoat uskunalari bilan ma’lumotlarni yig’ish va o’zaro bog’lash imkonini beradi.
Sanoat sohasida IoT narsalarning sanoat internetiga (IIoT) aylanadi va u operatsion samaradorlikni optimallashtirishga va sanoatni o’zgartirish maqsadida mijozlarga xizmat ko’rsatishning yangi usullariga o’tishga qaratilgan. IIoT yetakchi haydovchi yoki sanoat 4.0 hisoblanadi.