ITCILO Turindagi Metaverse o’quv lageridagi mantiqsizlik.

ITCILO Turindagi Metaverse o’quv lageridagi mantiqsizlik.

Metaverse Learning Camp kompaniyasi asosiy Metaverse texnologiyalaridan: AR/VR/XR, virtual ijtimoiy dunyolar, NFT’lar va Web3 evolyutsiyasidan foydalanish bilan bog‘liq asosiy mavzular bo‘yicha seminarlar, sessiyalar va panellarni birlashtiradi. Ushbu o’quv lagerining maqsadi savdo va marketing, inson resurslarini o’qitish va operatsiyalar bo’yicha real ilovalarni chuqur o’rganish orqali Metaverse texnologiyalarining biznes uchun salohiyatini oydinlashtirishdan iborat. U asosiy sohalarga alohida e’tiborni va XR yechimlarini amaliy sinovdan o’tkazishni o’z ichiga oladi.